search
top

Klubo istorija plačiau

Kaip gimė LDK Varčiai


2005 metais Lietuvoje įsibėgėjo naujas judėjimas – istorinė rekonstrukcija. Nepaisant to, kad užsienyje ši veikla jau ilgą laiką buvo populiari, vis daugiau įvairaus amžiaus lietuvaičių ėmė burtis į klubus, atkuriančius viduramžių laikų buitį, karybą ir kultūrą. Tokie žmonės savarankiškai ieško ir tyrinėja istorinius šaltinius, patys siuvasi senoviškus drabužius, kalasi šarvus bei ginklus, gaminasi įvairiausius kasdieninės buities rakandus, mokosi senoviškų šokių, dainų, žaidimų ir t. t.  Visa tai rekonstruktoriai atsineša į įvairius festivalius bei šventes, kur sukuriama labai tikroviška viduramžių dvasia. Dažnai tokiuose renginiuose galima pamatyti ir šarvuotus karius, besikaunančius nesuvaidintose kovose.

Nepaprastai sužavėti šio reiškinio (o ypač gausiai adrenaliną gaminančių kovų), grupelė entuziastingų vaikinų 2006 metais įkūrė klubą „Kauno Karališkoji Gvardija“, kuris buvo Vilniaus klubo  „Karališkoji Gvardija“ padalinys Kaune. Rekonstravome Šimtamečio karo, Aženkūro mūšio, vykusio 1415 metais, anglų riterius.

Tai buvo vienas garsiausių to amžiaus mūšių – anglų kariuomenė (apie 6000 karių), vedama karaliaus Henriko V, susitiko su šešis kartus gausesne ir geriau šarvuota prancūzų kariuomene (apie 36000 karių) prie Aženkūro kaimelio Prancūzijoje. Mūšio baigtis ir Henriko V taktika apstulbino daugybę to meto amžininkų- anglų kariuomenė tiesiog sutriuškino prancūzus, paimdami daugybę jų į nelaisvę ir prarasdami vos kelis šimtus karių.


Įgiję patirties ir žinių šioje veikloje, 2010 metais pakeitėme veiklos kryptį – pradėjome rekonstruoti tai, kas arčiau mūsų šaknų – XIV a. pab. – XV a. pr. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karius. Kalbant tiksliau, mūsų atkuriamas laikotarpis yra 1392 – 1430 m. Vytauto Didžiojo valdoma LDK.

Istoriškai reikšminga Vytauto veikla prasidėjo per pilietinį karą tarp Jogailos ir Kęstučio. Tai buvo kartų konfliktas, o vėliau Vytauto ir Jogailos konfliktas – valdžios troški­mas. Praradęs savo tėvo valdas, Vytautas du kartus turėjo bėgti pas Kryžiuočius, tačiau ten jis pasisė­mė administracijos, drausmės, karo mokslo, diplomatinės patirties. Artimiau susipažino su to meto krikščioniška kultūra, kurios daigus vėliau sėjo Lietuvoje, išmoko suktos ir realios Ordino politikos. 1392 m. Vytautas atsisakė sąjungos su Ordi­nu, susitaikė su Jogaila ir atgavo valdžią Lietuvoje. 1398 m. Sa­lyne Lietuvos bajorai Vytautą paskelbė karaliumi, o 1401 m. išrūpino Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio titulą bei teisę valdyti visą LDK. Toliau brendo konfliktas su Kryžiuočių Ordinu, ko finalas buvo 1410 m. liepos 15 d. įvykęs Žalgirio mūšis, kuriame Vytautas petis petin kovėsi su savo pusbroliu Jogaila. Mūšis, o greitai ir pats karas baigėsi sąjungininkų pergale. LDK tapo galinga ir įtakinga jėga Vidurio Europoje. 1429 m. Lucko suvažiavime iškelta Vytauto karūnavimo idėja, tačiau tikros karūnos Vytautas Didysis užsidėti taip ir nespėjo, nes 1430 m. netikėtai mirė.

Šis laikotarpis bei atkuriamas regionas be galo įdomūs. Jie mums netik leidžia derinti rytietiškos, vakarietiškos bei vietinės pagoniškos kultūros detales, bet ir suteikia progą pajusti tokių didžiųjų įvykių, kaip Žalgirio mūšis, dvasią masinėse inscenizacijose bei festivaliuose.


Šiuo metu mūsų klubas sparčiai plečiasi. Bendradarbiaujame su daugeliu kitų Lietuvos bei užsienio istorinės rekonstrukcijos klubų – dalinamės patarimais, informacija bei surinktomis žiniomis. Klube sparčiai daugėja narių – turime net susidomėjusių merginų. Dėl to šiuo metu orientuojamės nebe vien į karybą, kaip buvo anksčiau, bet ir į buities bei kultūros atkūrimą.netik

top